Brf/Lägenheter

För att skapa hälsosamma och trivsamma inomhusmiljöer, behöver vi både släppa in och skärma av solen. Ett bra solskydd för lägenhet balanserar behovet av dagsljus och utblick med att reducera besvär i form av bländning, reflexer och övertemperatur.

Vit lamellgardin som solskydd i vardagsrum bakom soffa i lägenhet. Ljus och luftig inredning.
Bild: Sandatex
Plissegardin som solskydd i vardagsrum placerade på olika höjd över stora glaspartier. Ljus och luftig inredning.
Bild: EnyRoom